Linux Komutları -1

Önemli – 1: Linux işletim sisteminde büyük / küçük harf ayrımı vardır. Yani siberogretmen ile Siberogretmen farklıdır!

Önemli – 2: Dil ayarlarınızı ingilizcede bırakıp, türkçe karakter kullanmamanızı tavsiye ederim..

ls

Bulunduğunuz dizin(bir diğer adı klasör) içindeki dosya veya dizinleri gösterir.

ls siberogretmen

Sadece siberogretmen klasörü içindekileri gösterir.

ls ~

home klasörü içindeki dosyalar listelenir.

ls yazi

Aktif dizindeki yazi isimli belge listelenir.

EK

Joker Karakterler

Yıldız/Asterisk (*): Herhangi bir karakteri ifade eder.

  • Örnek – 1: ls *.txt         Bağlı olduğu dizin içerisindeki uzantısı txt olan tüm dosyaları ekrana listeler.
  • Örnek – 2: ls resim*.jpg    Bağlı bulunduğu dizindeki resim ile başlayan jpg(resim) dosyalarını ekrana listeler. Bu komutun örnek çıktısı resim1.jpg, resim2.jpg, resim3.jpg olabilir.

Soru İşareti (?): Tek bir karakterin herhangi bir şey olabileceğini ifade eder.

  • Örnek: ls t?r.doc     Bağlı bulunduğu dizindeki ilk harfi t,  3. harfi r olan 2. karakteri herhangi bir şey olabilen doc uzantılı dosyalar(word dosyaları) ekrana listeler.

Köşeli parantez ( []) joker karakterini ilerleyen derslerde öğreneceğiz.

ls -l

Ayrıntılı olarak listeleme yapar. Klasör mü dosya mı olduğu, dosya izinleri, sahiplik bilgileri, boyutu, erişim bilgileri gibi değerler listelenir.

ls -a

Tüm dosyaları, gizlileriyle birlikte gösterir.

Birden fazla parametre de kullanılabilir.

ls -la

Tüm dosyaları, gizlileriyle birlikte, ayrıntılı olarak listeler.

cd

Klasörler arası geçiş yapmak için kullanırız.

cd siberogretmen

siberogretmen klasörünün içine girmek için kullanılır.

cd ..

içinde bulunduğu dizinden çıkmak için kullanılır.

cd /home/siber/oyun1

home klasörü içindeki, siber klasörünün içindeki oyun1 klasörüne bir kerede girebilmek için kullanılır.

cd “Siber Ogretmen”

Klasör adında boşluk olduğu zaman tırnak işareti kullanılır.

pwd

Nerede olduğumuzu, hangi klasörde olduğumuzu ekrana yazar.

help

Komutlar hakkında bilgi almak için kullanılır.

  • Örnek: pwd –help

man

help komutuna benzer yardım alma dosyasıdır. Manuel Pages (Kılavuz Sayfaları) olarak geçer.

  • Örnek: man pwd 

cat

Metin dosyalarının içindekilerini birleştirir ve ekrana yazar.

cat > DOSYAADI

komutu yeni bir metin dosyası oluşturur. Çıkan boşluğa yazı yazılıp CTRL+D ile dosya kaydedilir.

cat DOSYAADI

verilen dosyanın içindekileri gösterir.

cat DOSYAADI1 DOSYAADI2

verilen dosyaların içindekilerini birleştirerek gösterir.

cat DOSYAADI1 DOSYAADI2 > DOSYAADI3

Birinci ve ikinci dosyaları birleştirerek üçüncü dosyayı oluşturur.

cat -n DOSYAADI

dosyanın içindekileri satır numarası koyarak gösterir.

cat DOSYAADI1 > DOSYAADI2

İkinci dosyanın içini silip birinci dosyanın içindekileri ikinci dosyaya kopyalar.

cat DOSYAADI1 >> DOSYAADI2

İkinci dosyanın içini silmeden birinci dosyanın içindekileri ikinci dosyaya kopyalar.

cat ./-DOSYAADI

Adı – ile başlayan dosyaları açmak için kullanılır.

cat *

Dizindeki tüm dosyaların içindekileri birleştirerek gösterir.

cat -A DOSYAADI

Verilen dosyadaki özel karakterler dahil bütün her şeyi gösterir.

 

Bir cevap yazın